ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ Samsung Galaxy Fit မွာ USB Debugging Mode က အျမဲတမ္း On ျဖစ္ေနလို႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာ ကူညီေပးၾကပါဦး။

Views: 45

Reply to This

Replies to This Discussion

Enter Setting-application-development-off usb debugging there.

RSS

© 2014   Created by Ko Chit.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service