မြန်မာ unicode စာလုံးများ mysql table ထဲမှာ မမြင်ရပဲ အခြား ဘာသာစကားများကိုတော့မြင်ရ

မိတ်ဆွေများ, ကူညီပေး ကြ ပါ.  မြန်မာ unicode စာလုံးများ mysql table ထဲမှာ ဘယ်လိုမြင်အောင် လုပ်ရပါမလဲ. search လုပ်တော့တော့ရပါတယ်.  ပုံကိုကြည့်ပါ.  ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

Views: 117

Reply to This

Replies to This Discussion

ပုံ

Attachments:

There is no fallback font for myanmar till win7. Change system font to a mm unicode font.

Thank you Lionslayer.  I have windows 7 installed.  Greatly appreciated. 

RSS

© 2014   Created by Ko Chit.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service